Babeldat

Middleware

Gebruik Babeldat als gegevensuitwisseling oplossing om verschillende sofware-pakketten met elkaar te laten communiceren.

Producten kunnen worden verkocht via verschillende kanalen. Babeldat kan koppelingen maken met verschillende software en kan hierdoor orders importeren vanuit verschillende systemen zoals Lightspeed (Retail), Magento, Shopify, WMS, TMS, enzovoorts. Hierdoor kan Babeldat worden ingezet als verzamelsoftware voor alle verschillende kanalen door middel van één API koppeling. Na het importeren kunnen orders worden gesorteerd en worden geselecteerd op basis van gedefinieerde kenmerken, zodat de benodigde informatie altijd op de juiste plaats terecht komt.

Importeren van orders vanuit verschillende systemen zoals Lightspeed (Retail), Magento, Shopify, WMS, TMS, etc
Selecteren van orders op basis van gedefinieerde kenmerken
Exporteren naar andere systemen op basis van de selectie door middel van één (API) koppeling

Babeldat koppelt bijvoorbeeld perfect met: